Ban quản lý công ty:

  1. Lê Công Hùng, thạc sĩ mạng máy tính và truyền thông, tốt nghiệp tại trường đại học Paris 6, Pháp, từng làm lập trình viên công ty Orient Software, RunSystem Software, giảng viên trường đại học công nghệ thông tin, trung tâm khoa học tự nhiên. Hiện nay đang là CEO công ty TNHH Giaiphapseo & Thương hiệu Vietwebsite.net chuyên thiết kế website
  2. Phạm Thành Trung, tiến sĩ khoa học máy tính, tốt nghiệp tại trường đại học Adelaide, Australia, từng làm tại phòng nghiên cứu và phát triển tại công ty Global Cybersoft và Intel Việt Nam. Hiện nay là trưởng phòng nghiên cứu và phát triển tại công ty Giaiphapseo
  3. Đặng Thị Bạch Tuyết, tiến sĩ cơ học, tốt nghiệp tại trường đại học Ecole Polytechnique, Pháp, từng là giảng viên trường đại học khoa học tự nhiên. Hiện đang sống và giảng dạy tại Pháp, phụ trách mảng quan hệ khách hàng tại Pháp và các nước Châu Âu.
  4. Phạm Minh Tiến, thạc sĩ kinh tế, tốt nghiệp tại trường đại học kinh tế-luật, chuyên viên quan hệ khách hàng cao cấp, hiện đang là trưởng phòng marketing, phụ trách đào tạo nhân viên kinh doanh công ty

Phòng kỹ thuật:

  1. Trác Hoàng Tiến Dũng, cử nhân toán tin học trường đại học Khoa học Tự nhiên, 8 năm kinh nghiệm lập trình web ở Việt Nam và các dự án nước ngoài. Hiện đang làm phòng phát triển web công ty điện thoại di động và máy tính Viễn Thông A, giảng viên bộ môn Web, freelancer và phụ trách hỗ trợ kĩ thuật cao cấp cho công ty TNHH Giaiphapseo
  2. Nguyễn Trung Học, cử nhân toán tin học trường đại học Khoa học Tự nhiên, 8 năm kinh nghiệm lập trình web cao cấp ở Việt Nam và các dự án nước ngoài, kinh nghiệm freelancer các dự án lớn trong và ngoài nước. Hiện đang làm giảng viên bộ môn Web và phụ trách hỗ trợ kĩ thuật cao cấp cho công ty.
  3. Hoàng Xuân Hán, cử nhân toán tin học trường đại học Khoa học Tự nhiên, 8 năm kinh nghiệm lập trình web cao cấp ở Việt Nam và các dự án nước ngoài. Hiện đang làm cho công ty chứng khoán Phú Gia và giảng viên bộ môn Web đồng thời là hỗ trợ kĩ thuật cao cấp cho công ty.
  4. Quang Minh, cử nhân công nghệ thông tin đại học Khoa học Tự nhiên, 7 năm kinh nghiệm lập trình web. Hiện đang làm trưởng phòng kỹ thuật công ty và giảng viên bộ môn Web.
  5. Lưu Minh, cử nhân công nghệ thông tin đại học FPT, 8 năm kinh nghiệm lập trình Web. Hiện đang làm nhân viên kĩ thuật công ty và phụ trách kĩ thuật VPS, Hosting